Scurt istoric

Comuna Sita Buzăului este un loc mirific cu peisaje desprinse parcă din povești, situată într-o regiune muntoasă de-a lungul râului Buzău pe DN 10. Comuna Sita Buzăului face parte din așa numitele ”Buzaie” sau cum i s-a mai spus ”Buzăul Ardelean” și este compusă din satele Sita centru, Ciumernic, Bobocea și Zăbrătău.

În lucrarea scriitorului maghiar Berecz Ghyula din 1891 se spune că în anul 1834, în satul Sita Buzăului s-a construit o biserică de lemn unde preot era domnul Comșa Nicolae, care se crede că a fost primul învățător al școlii, dar anul înființării școlii din Sita Buzăului este 1856, atestat în documentele aflate la arhivele statului din Brașov și anume ”Istoria învățământului românesc din Transilvania”.

foto: Zoltan Bota

Cea dintâi școală din comună ar fi fost ridicată în anul 1858, în cuprinsul cimitirului bisericii și era formată din două camere, dintre care una era ca o casă a Sfatului. Tot în anul 1858, într-un document privind numele și pregătirea învățătorilor ortodocși din Ardeal, în Sita Buzăului este menționat ca învățător ”capabil” domnul Radu Comșa, iar în școală se aflau 53 de elevi organizați în 3 clase (clasa I, a II-a și a III-a), materiile care se predau în aceea perioadă fiind: abecedar, istoria, bucoavna, scrierea, cântarea, ceaslovul, aritmetica, gramatica română și nemțească, urmarea catehismului și urmarea dorințelor supușilor.

În anul 1856 a luat ființă școala siteană, iar primul învățător în comuna Sita Buzăului a fost Nicolae Comșa, fapt amintit în Cronica lui Gheorghe Neagovici din Întorsura Buzăului. După 8 ani în 1864, se construiește o școală din material lemnos obținut din demolarea bisericii construită în anul 1834. În 1868 a venit la școală primul învățător cu diplomă domnul Pop Dumitru, iar în 1872 Chelemen Marcusan și Danciu.

Doumentele din Arhivele Statului atestă că în 1877 vine ca primul învățător calificat la Sita Buzăului, domnul Nicolae Russu și slujește școala timp de 50 ani până în 1927, când este pensionat. Domnul Nicolae Russu a pus bazele unui învățământ serios și temeinic fiind un învățător deosebit de dedicat învățământului, iar în 1912 a construit un locaș din cărămidă unde a funcționat școala. Era un învățător și un director deosebit, care preda cu dragoste și dăruire, foarte apropriat de elevi si de ceilați dascăli din școală, un om vesel zâmbitor și cu suflet mare.

Din 1927 locul de director este luat de domnul Gheorghe I. Russu care este numit subinspector la Întorsura Buzăului. Prin munca neobosită și persveranța sa s-au cădit școlile din Zăbrătău, Bobocea, Ciumernic și Sita Centru, iar în anul 1946 este numit inspector general pe mai multe județe.

Școala de centru ”Nicolae Russu” a fost construită în anii 1933-1936, cu ajutoare primite de la Prefectura Județului, Ministerul Școalelor de atunci și de la locuitorii comunei.

În 1937-1938 ia ființă pe lângă școala de centru și o cantină școlară, care vine în sprijinul elevilor cu situație materială precară și iar în 1939 – 1940 primul atelier de tâmplărie.

Din 1953 director a fost domnul Popa Grigore succedat în anul 1962 de domnul profesor Vasilescu Virgil. În 1970, director a fost domnul Stancu Ștefan până în 1981 cand a fost numit ca director domnul profesor de matematică Neagoe Silvestru.

După 140 de ani de la înființarea școlii Sita Centru, în anul 1996, domnul director Neagoe Silvestru, realizează o deosebit de valoroasă monografie a școlii (de unde provin aceste informații) și face toate demersurile necesare schimbării numelui școlii din: Școala Generală Nr.1 Sita Buzăului în Școala Generală ”Nicolae Russu”. A fost director 20 de ani, până în anul 2001 când a predat ștafeta mai departe domnul profesor de educație fizică și sport, domnul Radu Iosif.

Domnul Radu Iosif a ținut pasul cu evoluția societății și a tehnologiei, dotând  școlile cu laboratoare de informatică, internet, cu echipamente specifice și mobilier modern fiind director până în anul 2018 când a ieșit la pensie.

Din 2018 și până în prezent, director la Școala Gimnazială ”Nicolae Russu” este doamna profesoară de matematică Stoica Cătălina, iar director adjunct doamna profesoară de limba și literatura română Buzea Otilia.

Informații culese din ”Monografia Școlii Generale”

Nicolae Russu” Sita Buzăului,

întocmită de dir. Neagoe Silvestru

Închide meniul